INFORMATION

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณพิทยา  เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร คุณชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมด้วยคณะ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด ได้จัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" โดยได้มอบเครื่องเล่นและทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 1,000 บาท ให้กับโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด ได้จัดโครงการ "เปิดประสบการณ์ธุรกิจลอจิสติกส์ กับไดนามิคกรุ๊ป" ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทไดนามิค แมนเนจเม้นท์ และ บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2559 คุณมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดเดินทางไปเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านกุ่ม จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้ได้นำเงินที่ได้รับบริจาค

อ่านเพิ่มเติม

ด้วยรักและผูกพัน

เมื่อวันที่ 16-17 และ 30-31 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้แก่พนักงาน โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า“ด้วยรักและผูกพัน” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่3 และยืนยันถึงจุดมุ่งหมายในการเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรในด้านต่างๆ ทั้งความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Page 2 of 2