ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-071-2300

02-071-8606

สำนักงานใหญ่ : บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

119 อาคารธาราสาทร ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-071-2300

02-071-8606

คลังสินค้าไดนามิค คอมเพล็กซ์

121 หมู่3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

02-071-4335

02-064-1313

รับข้อร้องเรียน

email : ANG-complaint@allnow.co.th

Call service ติดต่อ 02 826-7890

-

 

การแจ้งเตือนการระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
      เอกสารมาตรการแจ้งเตือน (Take down notice) >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ติดต่อเรา หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก