ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทฯได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพัฒนากระบวนการทำงานประจำปี 2561 (Dynamic Quality Award Season4) ในงานประกาศนโยบายและทิศทางองค์กร

โดยได้รับเกียรติจากคุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร และคุณชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้รางวัล จากงานประกวดนำเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

ทางบริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จากกรมการขนส่งทางบก มาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

คลังสินค้าไดนามิค คอมเพล็กซ์ ได้จัดพิธีไหว้ศาล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยได้รับเกียรติจากคุณชวน นิ่มกิตติกุล และผู้บริหาร บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด ได้จัดโครงการ "เปิดประสบการณ์ธุรกิจลอจิสติกส์กับไดนามิคกรุ๊ป" ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจากคุณ ณัฐพงศ์ สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการระบบงานลอจิสติกส์ คุณ กฤษฎา ธีระโกศลพงษ์ เจ้าหน้าที่บุคคล และคุณ ณัฐกาญจน์ มีคำ ศิษย์เก่าและพนักงานของบริษัท มาร่วมแบ่งปัน

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ทำพิธีตั้งศาลที่ คลังสินค้า ไดนามิค คอมเพล็กซ์ (Dynamic Complex) ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณ พิทยา  เจียรวิสิฐกุล

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด ได้รับเกียรติเป็นผู้ขนส่งในพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอ์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกขบวนปฐมฤกษไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ณ สถานีตรวจสอบตู้สินค้า

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด นำโดยคุณพิทยา  เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร คุณชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมด้วยคณะ

อ่านเพิ่มเติม